sunnuntai 30. lokakuuta 2016

lustgas i hjärnan - vad händer?


Vad är inte ett coolare ämne att forska i än hjärnan? Det går att tillämpas inom alla ämnen, och ger oberoende vad det gäller en djupare förståelse till läsaren. T.ex. lustgas och hjärnan. Finns det en intressantare kombination av ämnen än det? Till mig kommer det ganska högt upp på listan. Om jag efter att arbete inom företagsvärlden kände att jag vill omutbilda mig, skulle det antagligen vara till hjärnforskare. Nu är jag inte det, och studerar inte något som ens tangerar det ämnet, men vill lyfta fram något intressant jag hittat på nätet gällande ämneskombon dikväveoxid och hjärnan.

Efter att forskare sövt en testperson med lustgas till ett anestetiskt tillstånd (ber om ursäkt för ordmisshandel), har en EEG (som registrerar hjärnbarkens elektriska aktivitet) påvisat en oscillation av deltavågor i hjärnans främre del så långsamt som var tionde sekund. Och detta tillstånd fortsättande i upp till tre minuter.

Enligt en annan källa (hähää ingen korrekt källhänvisning denna gång), alstras Delta-hjärnvågor då vi är i ett drömlöst sovtillstånd och i den "djupaste" meditationen. Dessa magiska vågor ska även sparka bort all extern medvetenhet och är samtidigt en källa för empati. Som pricken över iet stimuleras läkande och regeneration och därför är även djup sömn så viktigt i läkningsprocessen.

Faktumet om att Delta-vågor associeras med djup sömn tas även upp i min huvudkälla, men utöver det nämner de att vågorna framkallade av lustgasen är dubbelt så stora och till synes "kraftigare" än dom som uppkommer i sömnen. Professorerna konstaterar även att "dikväveoxid kontrollerar hjärnan på ett sätt som ingen annan drog gör".

Det finns mycket intressant att ta upp från denna artikel, men under med rädsla av att skriva sakfel, tillåter jag dig som läsare att istället läsa artikeln jag inspirerades av, och bilda dina egna tankar. Och kommentera gärna om du hittade något specifikt som intresserade dig!

http://medicalxpress.com/news/2015-07-reveal-brainwave-patients-nitrous-oxide.html
http://www.brainworksneurotherapy.com/what-are-brainwaves

Själv intresserade jag mig för hjärnvågor då jag skulle skriva en rapport om meditation. Stötte under processen på forskning gällande detta, och blev väldigt intresserad, eftersom dikväveoxid under en lång tid varit ett ämne kring vilket jag funderat mycket.